Pod Dębem
ul. Heleny Marusarz 9b
Tarnów

restauracja@hpd.pl
(+48) 14 626 96 20
(+48) 14 626 00 88

Godziny otwarcia:
Pon - Pią: 1500 - 2200
Sob - Nie: 700 - 2000

Twoja wiadomość została wysłana!
Something went wrong, try refreshing and submitting the form again.
* Należy wypełnić wszystkie pola oznaczone (*).

KLAUZULA INFORMACYJNA

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest POD DĘBEM MEGAPOLIS Sp z o.o. Sp.k z siedzibą w Krakowie przy ul. Rzemieślniczej 26, 30-403 Kraków (dalej wszystkie zwane Administratorem).
  • Inspektorem Ochrony Danych jest Krzysztof Bielawski, z którym kontakt możliwy jest pod nr tel. +48 33 4861 986 oraz adresem e-mail iod@holding1.pl
  • Państwa dane (imię i nazwisko, adres, nr dowodu osobistego, numer telefonu, adres e-mail) będą wykorzystywane w celu świadczenia usługi i są niezbędne do jej wykonania.
  • Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Z powyższych praw można skorzystać zgłaszając się do Przedstawiciela Administratora/ Inspektora Danych Osobowych (dane powyżej).
  • Dane osobowe będą przetwarzane przez 10 lat od zakończenia świadczenia usługi.
  • Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.